Section categories

Националният път [9]
Цели и средства на враговете [3]

Our poll

Rate the site
Total of answers: 96

Block title

Block title

Statistics 

Българийска просвета

Home » Files » Националният път

Новите видове, новата епоха и свръхчовеците
22 March 12, 8:45 AM

По всичко личи, че скоро ще може да говорим за междувидови различия между хората. Задава се неизбежната промяна. Ще се разграничат закърнелите човеци и свръхчовеците. Сами разбирате, че идният свят е на вторите. Именно това ще е голямата промяна, която някои наричат край, свършек и тем подобни. 

За мнозина наистина ще е край, но те неправилно обозначават идната промяна като всеобщ край. Вероятно защото подсъзнателно усещат, че това ще е край за голяма част от хората, закърнелите. 

Не е трудно да разберем кои са новите видове. Накратко - по-умни, по-красиви, по-добри. Но едно трябва да е ясно - тези понятия крият повече съдържание в себе си, отколкото масата може да разбере и възприеме. Например умът за много хора днес се измерва в способността да лъжеш и т.н.  

Нашите вече далечни предци бяха много близо до състояние на оформени свръхчовеци - именно воините, които поставиха начало на Дунавска България. Многобройните боили и багатури начело с кана - те бяха близо до свръхчовешкото общество, в което воинската добродетел и справедливостта са маята, от която е замесено човешкото битие. И то на фона на останалия прокобен свят - една изгниваща робовладелска римска империя и множество племена, чиято проста идеология е грабежът. Разбира се, че и българските багатури са извършвали опустошителни набези, но те са нямали практика да взимат роби. 

Всичко се е решавало на бойното поле, а после - Всекиму своето, както свръхчовекът от по-ново време Левски обобщи. Коварството и лицемерието, контрастно на заобикалящите племена, са отсъствали от българския мироглед. Днес обаче изглежда почти невероятно, че тези българи са наследници на онези.  

Вероятно Новите видове ще имат представители и от други народи, но бъдете сигурни - закваската на това ново свръхчовешко общество ще е от Българи. Гледайки сивата зомбирана маса, съставена от повечето ни сънародници, не бива да се чудите и мъчите с въпроси - "Това ли са Българите?!" Не, не са. Повечето от тях вече не могат да са носители на прогресивна сила, но това не бива да ви отчайва. 

Всичко си има обяснение - нарича се генетично изхабяване. В продължителни периоди от време, цели столетия, поколение са давали предимно посредствени и генетично-непълноценни българи, затова днес има пренасищане от несъстоятелни индивиди. Причините са най-вече в насилственото преселване на бунтовни и високосъзнателни българи от антибългаските нашественици и разбира се саможертвата на много от най-добрите българи, които така и не оставили поколение. 

Новите видове - това са хора на честта, справедливостта и добродетелите; които не кроят подмолно зад гърба, не лицемерничат, не лъжат. Те са с правилни черти, симпатични и пропорционални, но и нещо повече от обикновена хубост. Обикновената хубост се различава от свръхчовешката - свръхчовекът е хубав не само с това, което е наглед, а и с това, което струи от него като послание и излъчване. А именно - принципи и откровеност, „съзнание за добро” .  Да, свръхчовекът има съзнание за добро, той не мисли лошо на никой, който на него и неговите ближни не мисли лошо. Но опиташ ли се да го измамиш и да му навредиш, трепери! Ако врагът не изпита на момента свръхчовешките физически и психически сили, в енергийния му баланс така или иначе ще настъпят промени, които ще го унищожат. Защото няма сила, коята да застане срещу Правдата. 

А свръхчовекът е такъв преди всичко със своята Правда, която му дава същинското преимущество и правото да гради Нов свят. Ако се чувстваш незавършен Свръхчовек, но искаш това да е твоя път, знай, че основната ти опора и отправна точка е Правдата. Човек, който опази и задържи Правдата, и обгърне своя дух в нея, не може да падне и не може да бъде ограбен; той е победител и е на прага на свръхчовешкото. Правдата няма нормативни предели и рамки – за нея има само дух и сетива, тя е вътрешно състояние с външна насоченост. Само този, който носи в себе си справедливост и върши справедливост, има право да дава насоки, да поучава и да гради Нов свят. 

Това, че Новият свят е близо, е неоспоримо и ясно видимо поради крайната нравствена пропадналост на текущия. Колкото повече духовно пропадат и затъват архитектите на сегашния свят /последователите на масонството и юдео-сатанизма/, и деградиращата част от човечеството, толкова повече ускоряват края на този ред. Причината е много проста – те се отдалечават и отчуждават от същинското съдържание на понятието „човечност” , а това е самоубийство, много по-тежко от физическото самоубийство. С други думи – те са се превърнали в мърша, а природата обезателно прочиства всяка мърша, била тя физиологическа или духовна, без да остане и следа. 

Оформят ли се вече новите свръхчовешки видове? Да, те няма да дойдат от нищото; те ще са въплъщение на най-добрия генетичен материал, съхранен от нас. Това са хората, удържали на съвременния натиск, целящ да принизи човека до купчина плът, имаща за най-висш „идеал” парите. 

Свръхчовеците, макар и да са обединени от своето физическо и душевно превъзходство над останалите, се различават помежду си според индивидуалните си особености и дадености. Интересно е, че за свръхчовеците е характерна способността за обединяване около идеалистични каузи, а едновременно с това индивидуализмът е ярко изразен като висша ценност. 

Новите видове се развиват в три основни раздела, както е било и в древното българско и арийско общество – жреци, воини и производители. Тези три категории обаче могат ясно да се разграничат при наличие на истинска пълноценна държава от български тип. Неслучайно от „български” тип – известно е, че клонове от българите са създавали през хилядолетията много държави на различни географски ширини, всички с името България, като са давали пример на близко разположените народи. 

Днес обаче българската държава няма нищо общо с държавния модел, който стимулира обществото към свръхчовешко развитие. Затова и тези три групи – жреци, войни и производители, не могат да изпъкнат и истински да се обособят. Всяка от тези три области е дълбоко увредена и доведена до плачевно състояние – църквата, армията, земеделието и другите производства. По този начин и обществото е доведено до безпътица, индивидите не получават необходимите условия за развитие. Но има и друго – индивидите сами трябва да отвоюват правото си за своя уредба, след като държавата очевидно не е наша, а в ръцете на крайни българофоби и предатели. 

Най-качествените индивиди днес се опитват да го правят – да воюват за своето право на живот, за България. Свръхчовеците искат не просто да имат подслон и насъщен, а да почувстват свободата и децата им да се раждат свободни. Това също ги разграничава отчетливо от сивата маса, която почти напълно изчерпва житейските си стремления с осигуряване на материален комфорт, в тотална готовност да жертва принципи, съвест, национално достойнство. 

Поради липса на държавнически условия за истинско развитие в споменатите три области, днешните индивиди със свръхчовешки потенциал не се обособяват в някоя от тях ярко изразено, а по-скоро се превръщат в радикализирани единици с революционен заряд. Производството се изчерпва с осигуряване на насъщния, тъй като контролът над ресурсите е в ръцете на врагове, затова индивидите със свръхчовешки потенциал влагат усилията си в духовно-жреческа и войнска насока, разбирайки, че само войната ще донесе свободата. Свръхчовеците разглеждат правото на държавообразуване като основна обществена ценност, тъй като знаят, че само собствената държава е гарант за наличие на условия за пълноценно развитие на индивидите. Затова и най-добрите народни геноми – свръхчовеците, винаги са се изявявали като въстаници, борци за свобода, основоположници на нови български държави; не всички националисти са свръхчовеци, но до голяма степен всички свръхчовеци са националисти. 

В такъв смисъл Новите видове няма да са съвсем нови – те ще са развитие на най-добрия генофонд, чийто представители са живели за България, а много от тях и умрели за България. С това не твърдя, че само българи биха могли да са сред Новите видове, но съм убеден, че името България е първообразът на свръхчовешкия идеал за свещено жизнено пространство – саракт. А е факт, че българите са били пример за всички околни народи за организиране на обществените структури, във времето на нашия зенит. България е първообраза на Божествения ред на земята, а не потисническите империи, всяка от които се е разпаднала и ще се разпадне. Днес обаче България е пред унищожение; още един указател за наближаването на Нов ред. Както уточнихме, повечето от днешните българи са опозорили себе си и гените си и няма да положат родословието на Новите видове. 

След като е Нова епоха – дали ще има биологически различия спрямо сегашните видове? Напълно е възможно, но не може да се предвиди от какво точно естество ще са разликите – нагледни, като ръст и форма на черепа или сетивни – обособяване на рецептор за шесто чувство и др. 

Някои мислят, че свръхчовеците наподобяват машини – с големи интелектуални и физически способности и почти никаква емоционалност, но това не е така. Техните емоции са дори много по-силни от тези на останалите човеци, емоциите са белег на душевността, те отделят човека от животното. Емоциите няма да затихнат при свръхчовека, а просто ще има по-голям контрол върху тях. Което като психологически профил ще е интересно съчетание на сангвиник и холерик в един индивид. Левски и Ботев са били именно такива свръхчовеци, въпреки че първият се сочи по-често като пример за сангвиник, а вторият – като холерик. 

В общомащабен геоантропологически план, настъпването на Новите видове няма да е нещо ново. Известно е, че според древните писания, досега е имало 5 човешки вида или раси, като последната в мнозинството си е стигнала до крайна степен на духовно закърняване и в резултат ще се стопи и физически, а съхранилите се ще са началото на шестата раса. За подобен преход знаем от Стария завет – Потопът и оцелелият Ной, чийто синове поставили началото на края – последният етап от „петата раса” , който изглежда ще завърши много скоро, а Пришествието е известие и напътствие за съхранение и за новото начало. 

Пътят за Новите видове е един – напред с правдата и България!


                                                                                 Марто Болг-Арийски

Category: Националният път | Added by: Voisil
Views: 1393 | Downloads: 0 | Comments: 1 | Rating: 5.0/5
Total comments: 1
1 Spam
1 sfg  
Този свят,който ние познаваме сега е обречен на гибел! Разложението вече е НЕОБРАТИМО! Загубиха се най-качествените гени сред основните европейски,арийски народи! Евреите развратиха и дегенерираха бялата раса,превърнаха младежта и в затъпяла маса от изсулени нехранимайковци,боцкащи се в подлезите и подражаващи на деструктивните негърски субкултури!
Белите момичета не раждат,не създават семейства,вместо това те се отдават на проституция,на лек,безсмислен живот! Никой не се интересува от култура,история и наука! Това са "остарели" понятия за "модерната" младеж.Евреите посяха семето на омразата сред белите народи,направиха така,те да се впускат в братоубийствени войни! Промиха им съзнанието с "индивидуализъм",така те се отцепиха от общността и тя се разпадна.Сега всеки живее сам за себе си и мисли само за себе си! Мисли как да угоди на първичните си животински инстинкти!Народите се разпаднаха,настъпи анархия хаос,в ИНДУИЗМА - Пралая - сливане,разпад,подепоха на Кали юга!

Name *:
Email *:
All emoticons
Code *:

Log In

Login:
Password:

Block title

Block content

Site friends

  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites